Mika Karhu

18.5.2022 — 5.6.2022

Elämme epävakaata aikakautta Euroopassa ja se koskettaa meitä kaikkia. Ihmisten elämä on haurasta ja helposti särkyvää, kuten nyt olemme nähneet Ukrainan sodan aikana.

Näyttelyni käsittelee ihmisiä, joiden kohtaloista tai niiden piirteistä on vaiettu tai kohtaloa ei ole tunnustettu vallankäytön näkökulmasta. Se on valikoima muotokuvia niin lasten kuin taiteilijoidenkin kohtaloista. Ne kuvaavat kaltoin kohdeltujen ihmisten läsnäoloa, niitä jotka ovat olleet vallankäytön kohteena ja unohdettu. Ne kuvaavat unohdettua kipua ja elämän menetystä.

Me kaikki altistumme vallan eri muotojen vaikutuksille. Valtaa on kaikkialla, rakenteellisessa ja konkreettisessa muodossa. Vallan rakenteelliset käytännöt muokkaavat ja kasvattavat. Rakenteellinen valta on kulttuuristen käytäntöjen alueella toimivia tapoja ja tottumuksia. Rakenteellinen valta sisältää lainsäädännön, hallinnan arkkitehtuurit ja tiedon, jonka kautta integroidumme vallitseviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Rakenteellinen valta koskettaa meitä kaikkia, mutta sillä on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi eri sosiaaliryhmien osalta. Se voi kohdistua yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien kohdalla väkivaltaisesti ja alistavasti. Toisaalta, se voi olla kasvattavaa ja avata mahdollisuuksia.

Taiteilijana olen kiinnostunut rakenteellisen vallankäytön alistavuudesta, sen aiheuttamista emotionaalisista jännitteistä ja vaikutuksista ihmiseen ja siitä, miksi siitä vaietaan, vaikka sen seuraukset on nähtävissä.

Vallankäytön kokemukset, vaikka ne tapahtuvat yksilöille, eivät koske pelkästään yksilöä. Kokemukset liittyvät ihmisten välisiin monimutkaisiin vuorovaikutustapahtumiin ja kaikissa kokemuksissa on yhteisiä piirteitä, vaikka ne poikkeaisivatkin toisistaan sisällöltään, ja olisivat yksityiskohdiltaan kuinka erilaisia. Kokemukset ovat vuorovaikutusta kokijan ja jonkin hänen ulkopuolisen maailman osa-alueen kanssa.

Ei ole olemassa ympäristöstään riippumattomia yksilöitä; kaikki yksilöt kasvavat ja toimivat aina jonkin sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Siksi vallan eri ulottuvuudet koskettavat meitä kaikkia joko suoraan tai epäsuorasti. Vallan käyttäjiä ja kohteita on kaikkialla ja niiden väliset suhteet vaihtelevat. Yksilöiden sosiaalinen ympäristö muokkaa hyvin olennaisesti heidän kykyjään, halujaan, ajattelua ja toimintaansa.

Yksityisnäyttelyni ottaa kantaa siihen, että meidän on kyettävä yhä laajemmassa mielessä ymmärtämään monimutkaisen maailmamme kokemuseroja. Taiteen kautta voimme lähestyä näitä kysymyksiä ja pohtia, miten kehitämme yhteiskuntaamme kohti oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaan suuntaan historiaamme unohtamatta.

 

Mika Karhu
Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija

 

Työskentelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

CV, Mika Karhu