Lotta Ingman

NEW PAINTINGS

11.9.2013 — 29.9.2013

Lotta Ingmanin uusissa maalauksissa öljyväri alkaa muistuttaa vesiväriä ja abstraktin ekspressionismin sankarilliset macho-eleet muuttuvat leikkisäksi tutkimukseksi luovan subjektin ilmaisumahdollisuuksista. Tarkoin askelin hän liikkuu maalauksen perusrakennusaineissa, väreissä ja teoissa. Maalauksien pelkistetty ilmaisu vahvistaa sekä taiteilijan että maalauksien läsnäoloa tilassa.

Pensselinvetojen toisto ja toistuvat värit vihjaavat taustalla olevasta geometriasta. Kuitenkaan se ei hallitse maalauksen rakennetta, vaan tuo esiin tapahtumien erot kankaalla.

Pensseliviivojen pituuden ja leveyden sekä värin viskositeetin, rakenteen ja vahvuuden eroilla maalausten toistot tutkivat kuvallisia rytmejä.

I Lotta Ingmans nya målningar har oljefärgen börjat likna vattenfärg och den abstrakta expressionismens heroiska macho-gester förvandlats till ett lekfullt undersökande av det skapande subjektets uttrycksmöjligheter. Med lyhörda steg rör hon sig i måleriets grundläggande arkitektur av färger och gester. Det avskalade uttrycket i målningarna förstärker både känslan av konstnärens närvaro och målningarnas närvaro i rummet.

Upprepningen av penseldragen och de återkommande färgerna ger ett sken av en underliggande geometri. Den tillåts dock aldrig ta över strukturen helt utan framhäver istället skillnaderna mellan varje händelse på duken.

Skillnaderna mellan penseldragens längd och bredd, skillnaderna i färgens viskositet, struktur och styrka, gör upprepningarna till en undersökande process av visuella rytmer.


– Lotta Ingman (s. 1978 Porissa, asuu Vihdin Otalammella) valmistui v. 2011 Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi. tm•gallerian näyttely on Ingmanin neljäs yksityisnäyttely, edellinen oli Galerie Forsblomilla 2009. Lotta Ingmanin teoksia on ollut esillä mm. Taiteilijat 2012 näyttelyssä Taidehallissa, Helsingissä, Ars Kärsämäki –näyttelyssä 2011 ja Ordrupgaards museossa, Kööpenhaminassa, Tanskassa 2011. Ingmanin teoksia on Pro Artibus –säätiön ja Nykytaiteen museo Kiasman – Kansan Sivistysrahaston Päivi ja Paavo Lipposen rahaston kokoelmissa. Näyttelyä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden ja Alfred Kordelinin säätiö.

CV, Lotta Ingman