Katri Mononen

SOFT SPOT

28.4.2021 — 16.5.2021

Soft Spot – heikko kohta – sentimentaalinen heikkous, lukkarinrakkaus. – Haavoittuvuus puolustusmekanismissa. – Aukile, vauvan pään luutumaton osa.

Näyttelyssä on esillä abstraktin maalauksen keinoilla leikittelevä kokonaisuus kaksi- ja kolmiulotteisia teoksia. Teoksissa toistuvat pyöreät muodot; pehmeät täplät (soft spot).

Maalaaminen on minulle kommunikaatiota materiaalin kanssa ja maalatessa ratkaisut löytyvät usein sanattoman ajattelun avulla. Maalauksen kautta voi kurkottaa kieltä edeltävän, varhaisen kokemuksellisuuden piiriin. Kieltä edeltävästä kokemuksellisuudesta juontuukin eräs näyttelyyn liittämistäni metaforista; aukile, eli vauvan päässä oleva pehmeä kohta. Vastasyntyneen aivot ovat vasta muovautumassa, valmiina muodostamaan yhteyksiä, rakenteita persoonallisuuden kehittymiselle. Rakennuspalikat ovat olemassa ja ne jäsentyvät vastaanottamiensa signaalien avulla. Kaikki on vielä auki ja mahdollista, pehmeäpäisestä kääröstä voi tulla mitä vain. Niin kuin kankaalle levitetyistä väreistä.

Poikkeusaika näyttelyn valmistelun aikana näkyy teosteni aiempaa leikkisämpänä ilmaisuna. Kun kodin ulkopuolinen elämä kutistui hyvin rajoitetuksi, korostui taiteen tekemisen vapauden merkitys entisestään. Näyttelyn teokset kehittyivät keväällä 2020 kotona tekemieni nopeiden, arkipäiväistä ympäristöä voimakkaasti pelkistävien paperitöiden pohjalta ja löysivät kerroksellisia ja kolmiulotteisia, entistä abstraktimpia muotoja.

Teokseni ovat monin tavoin yhteydessä syntykontekstiinsa ja taiteen traditioon. Taiteen historia on runsaudensarvi, joka sisältää loputtoman määrän aineksia, joita uudelleenjärjestelemällä raottuu aina hieman uusi kulma maailmasta. Tätä näyttelyä tehdessäni olen ollut heikkona esihistoriallisten ja antiikin venusveistosten muotoihin sekä esimerkiksi Paul Kleen ja Hilma af Klintin abstraktioihin. Teosteni abstraktit muodot saattavat muodostaa yhteyksiä taidehistorian lisäksi tämän päivän tuttuihin esineisiin ja asioihin, kuten vaikkapa kynttilänjalkoihin, huonekasveihin tai valuviin jäätelöannoksiin.

Maalaamisen voi nähdä aikuisillekin sallittuna leikkinä, mutta leikki on vakava asia. Ilman leikkiä ihmislaji ei ehkä selviytyisi.

Katri Mononen

 

Katri Mononen (s.1981) on valmistunut Taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta 2008 ja kuvataiteilijaksi (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta 2004. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt mm. Galleria Huudossa, Helsingissä 2017, Galerie Pleikussa, Berliinissä 2018 ja Porvoon taidehallissa 2015, tm•galleriassa hänellä oli näyttely myös 2012. Katri Monosen teoksia on ollut esillä useissa yhteisnäyttelyissä mm. Taidekeskus Mältinrannassa, Tampereella 2020, Taidemaalariliiton 90 v. juhlanäyttelyssä Lappeenrannan taidemuseossa 2019 ja Emil Aaltosen museossa, Tampereella 2017. Monosen teoksia on mm. Tampereen taidemuseon, Nokian kaupungin ja Raimo Anttilan säätiön kokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

CV, Katri Mononen