Jukka Suhonen

KÄRPÄSIÄ JA JAUHELIHAA - MAALAUKSIA

27.7.2011 — 14.8.2011

Näyttelyn akryylimaalaukset olen maalannut syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Pohjamateriaaleina olen käyttänyt 64x45cm paperia sekä 150x190cm kartonkia.

Väkivallan määritelmä:
Väkivalta on ruumiillista koskemattomuutta, oikeuksia tai etuja loukkaavaa tai vahingoittavaa voimakeinojen käyttöä. Useimmiten sanalla ”väkivalta” viitataan nimenomaan ruumiilliseen voimankäyttöön, mutta on olemassa myös muun muassa käsitteet henkinen väkivalta sekä rakenteellinen väkivalta. Henkisellä väkivallalla viitataan toisen ihmisen loukkaamiseen esimerkiksi sanallisesti. Rakenteellisella väkivallalla viitataan puolestaan epäsuoraan väkivaltaan, joka juontuu henkilöiden välisistä suhteista tai sosiaalisista rakenteista. Näihin kuuluvat esimerkiksi sortavat ei-aiotut ihmissuhteet sekä taloudellinen repressio. On myös puhuttu kulttuurisesta väkivallasta, joka viittaa kaikkeen sellaiseen kulttuurissa esiintyvään, joka legitimoi muita väkivallan muotoja.
(lähde Wikipedia)

Mukana saattaa olla myös teoksia joiden vaikuttimena on ollut joku muu kuin yllä. Niiden löytämisen jätän jokaisen omalle vastuulle.
Näyttelyä on tukenut Pohjois-Karjalan taidetoimikunta.

Joensuussa 1.6.2011
Jukka Suhonen

CV, Jukka Suhonen