Jonna Hyry

MAALAUKSIA

23.10.2013 — 10.11.2013

Pelkistetyn kuvakielen viittaukset ulkoiseen todellisuuteen yhdistyvät työskentelyprosessissa tiedostettuihin tunnetiloihin ja muistikuviin. Maalauksen ydintä on järjestyksen luominen tietoisuuden alueelle, joka tuntuu pakenevan käsitteitä. Yksilön maailmakokemus kytkeytyy laajempaan ajalliseen ja kulttuuriseen jatkumoon.

Nonfiguratiivisella kuvalla ei lähtökohtaisesti ole eroa figuratiiviseen kuvaan nähden. Molemmat kuvatyypit tekevät todellisuutta näkyväksi erilaisin keinoin. Yksittäisen kuvan merkitys muotoutuu pitkälti kontekstistaan riippuen. Nonfiguratiivisen kuvan toiminnassa yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä voidaan mainita väri sekä geometristen muotojen niin sanottu fysionominen merkitsevyys, joka katsomiskokemuksessa vetoaa painovoiman ja tilahavainnon kokemukseen.

Maalauksiani on yhtäältä mahdollista lähestyä kuvallisen representaation, tilallisuuden tai maisemallisuuden kautta. Geometrisissa muotoratkaisuissani ja värinkäytössäni on löydettävissä viittauksia joko luonnonmaisemaan tai urbaaniin ympäristöön. Toisaalta maalaus itsessään on vain maalaus ja väri väriä, mutta myös tila, jossa mediumin ja tulkinnan traditiot risteävät.

 

Jonna Hyry (s. 1980, Oulu) on valmistunut 2004 Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutista sekä 2012 Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta pääaineenaan taidehistoria. Hän on osallistunut lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin sekä työskentelee kriitikkona. tm•gallerian näyttely on hänen tähän mennessä laajin yksityisnäyttelynsä Helsingissä.

CV, Jonna Hyry