Joel Slotte

LUMPUNKERÄÄJÄ / LUMPSAMLAREN

9.10.2019 — 27.10.2019

Näyttelyn nimellä Lumpunkerääjä viittaan itseeni maalaustaiteen historian roskalavaa penkovana ja raa’an riemun kautta eri maalauksen traditioita kainalosauvoina käyttävänä hahmona. Toisaalta nimi kuvailee myös tapaa, jolla teosteni sisältö on hiljalleen kehittynyt; olen käytyjen keskustelujen, jaettujen kokemusten ja havaintojen pohjalta kehittänyt enemmän tai vähemmän fiktiivisiä hahmoja ystävistäni, läheisistäni ja itsestäni. Teokset ovat maalauksellista fanifiktiota tuntemistani ihmisistä ja levotonta fantasiaa itseni vaihtoehtoisista versioista.

Joel Slotte

Joel Slotte (s. 1987, Kokkola) työskentelee ja asuu Helsingissä. Hänen näyttelynsä koostuu figuratiivisista öljymaalauksista, joiden lähtökohtina ovat levoton fiktio, arkiset, alhaiset ja juhlavat anekdootit sekä silmitön aistillisuus. Slotten teoksia on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hänen teoksiaan on Helsingin taidemuseon, Pro Artibus -säätiön ja Kuvataideakatemian kokoelmissa.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus.

 

Titeln Lumpsamlaren beskriver mig själv som en figur som rannsakar soptippen av måleriets historia och lutar på måleriska traditioners kryckor med rå glädje. Å andra sidan beskriver titeln också metoderna med vilka jag utvecklat innehållet i mina verk; baserat på diskussioner, erfarenheter och observationer har jag skapat mer eller mindre fiktiva figurer av mina vänner och mig själv. Verken är målerisk fan fiction av människor jag känner och rastlösa fantasier om alternativa versioner av mig själv.

Joel Slotte


Joel Slotte (f.1987, Karleby) bor och är verksam i Helsingfors. Hans utställning består av figurativa oljemålningar, vars startpunkter är rastlös fiktion, vardagliga, nedriga och högtidliga anekdoter och otyglad sensualitet. Slottes verk har ställts ut i Finland, Sverige och Danmark. Hans verk finns i Helsingfors konstmuseums, Stiftelsen Pro Artibus och Bildkonstakademins samlingar.

Utställningen understöds av Finska kulturfonden, Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.


Text in English:

Joel Slotte_press release_pdf

”Milleniaalit katsovat ohi – Joel Slotten Lumpunkerääjä”
Saara Karhusen kirjoittama näyttelyarvostelu Mustekala.infossa (julkaistu 21.10.)
http://mustekala.info/kritiikit/milleniaalit-katsovat-ohi-joel-slotten-lumpunkeraaja/

”Pikkutarkasti maalaava Joel Slotte löytää uuden ajan joutilaita boheemeja ja henkisyyden etsijöitä” Timo Valjakan kirjoittama näyttelyarvostelu Helsingin Sanomissa 25.10.2019 (painetussa lehdessä 26.10.) https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006285043.html

CV, Joel Slotte