Jenny Renlund

HOUKUTUKSEN LUOMA / FÖDD UTAV BEGÄRET

28.9.2011 — 16.10.2011

Näyttelyni koostuu akvarelli-, akryyli- ja öljyvärimaalauksista. Maalauspohjina olen käyttänyt paperia, mdf-levyä sekä kangaspohjia.

Näyttelyni teema, houkutus, ilmenee töissäni lähinnä ihmisten välisenä vetovoimana sekä kauneuden, runsauden ja hedelmällisyyden viettelysvoimana. Koen, että nämä ovat joitakin niitä perustavia houkutuksen aiheita, jotka herättävät halumme.

Yksi ajatus töitäni tehdessä on ollut, miten houkutus vaikuttaa meihin, ja missä määrin se ohjaa päätöksien tekoamme. Yksi mahdollinen vastaus tähän kysymykseen voisi olla, että koko todellisuutemme määräytyy houkutukselle antautumisesta tai sen kieltämisestä. Elämämme ja yhteiskuntamme olisi näin houkutuksen luomaa.

Min utställning består av akvarell-, akryl- och oljemålningar. Som målarbotten har jag använt papper, mdf-skiva och tygbotten.

I min utställning har jag behandlat begäret och frestelse, främst som en dragningskraft människor emellan, och som den lockande kraft skönhet, överflöd och fruktbarhet besitter. Jag upplever att dessa är några grundläggande mål för vårt begär.

En tanke jag haft då jag gjort mina arbeten är hur vi är styrda av det som frestar oss och till vilken grad detta påverkar vårt beslutsfattande. Ett svar på frågan kunde vara att hela vår verklighet bygger på att antingen ge efter för frestelsen eller att neka den. Med andra ord skulle våra liv och vårt samhälle vara födda utav begäret.

Näyttelyä on tukenut / Utställningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden.

CV, Jenny Renlund