Hanna Seppänen

YKSITYINEN ALUE - MAALAUKSIA

11.11.2009 — 29.11.2009

Olen kiinnostunut tavasta jolla menneisyys ja muistot määrittävät minua ja nykyisyyttä. Hiilipiirustukseni sivuavat valokuvan tapaa tallentaa ja luoda muistoja. Uusissa teoksissani suuntaan huomioni aivan lähelle, erityisesti kotiini ja itseeni. Huonetilat sisältävät tunnelmia eletystä elämästä. Annan läheisen ja tutun lähtökohdan muovautua piirtäessä uudenlaiseksi ja avaamattomaksi. Piirtäminen on minulle ajattelunmuoto, jossa olen erityisen avoin jostain mieleni arkistoista tuleville piilomerkityksille. Tavoittelen piirustuksissani emotionaalisesti virittynyttä tilaa, jossa voi kokea samastumisen ja mielenliikutuksen. Näemme asioissa vain sen, minkä olemme itse niitä tiedostaessamme tuoneet mukanamme.

CV, Hanna Seppänen