Enoch Bergsten

31.7.2013 — 18.8.2013

Enoch Bergsten (s. 1979) jatkaa piirtämisen prosessin ja lopputuloksen tutkimista tm•galleriassa esitettävissä teoksissaan. Piirrokset ja maalaukset tarkastelevat
viivaa, sen syntyä ja lopulta muotoa. Bergsten käsittelee kohdettaan käyttäen erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä niiden yhdistelmiä. Epätavallinen työskentelytapa saattaa elää vain yhden teoksen syntyprosessin ajan, kunnes on jo aika siirtyä seuraavaan. Teokset voivat olla nopeita tai hitaita tai näiden yhdistelmiä. Poikkeuk-
sellinen lähestymistapa tavanomaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin synnyttää uudenlaisia kuvia, jotka taiteilija edelleen jalostaa esineiksi.

Sisältö syntyy piirtämisen prosessin sivutuotteena. Bergstenille tyypillisesti aiheet ovat sattumanvaraisia – vaikkapa aikakauslehden mainoksesta tai vanhoista valokuvista napattuja – ja niissä toistuvat samat kohteet, elävät olennot ja niiden osat sekä abstraktit näyt. Sisällön ja näkyvän aiheen satunnaisuus ei tee niistä merkitykset-
tömiä. Piirtämisen prosessin aikana ulkopuolisesta kuvastosta lainatut aiheet
lihallistuvat ja henkistyvät ja myös abstrakteissa töissä on voimakas orgaanisuuden tuntu.


Yhdysvaltalaissyntyinen Enoch Bergsten (1979 Duluth, Minnesota) asuu ja työskentelee Helsingissä, jonne
hän muutti vuonna 2002. Hän on valmistunut taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2008. tm•gallerian näyttely on Bergstenin viides yksityisnäyttely, edelliset olivat 2012 Galleria Huudossa, Helsingissä ja 2011 Galleria Katariinassa, Helsingissä. Bergsten on osallistunut yhteisnäyttelyihin v. 2006 alkaen. Keväällä 2014 Bergstenin töitä esitetään Galerie Pleikussa Berliinissä. Hänen teoksiaan on Wihurin säätiön (Rovaniemen taidemuseon) ja Suomen Taideyhdistyksen kokoelmissa.

Enoch Bergsten (b. 1979) continues to examine the process and result of drawing in the works exhibited at tm•gallery. The drawings and paintings study the line, its birth and finally its form. Bergsten handles his objective by using different materials, techniques and combinations of those. An unusual working method might only live to produce one single work – for the next one a new experiment is already under way. The works can be fast or slow or a combination of both. An exceptional approach to ordinary materials and techniques generates new kind of images which the artist furthermore refines into objects.

The content comes to existence as a byproduct of the drawing process. Charasteristic of Bergsten, the actual motifs are coincidental – taken for instance from an advert in a periodical magazine or an old photograph – and they repeat the same subjects: living beings or parts of them, and abstract visions. The randomness of the content and the visible subject doesn’t mean that they are insignificant. During the drawing process the motifs borrowed from external imagery fill with spirit, flesh and blood, and also the abstract works have a strong organic feel.


American-born Enoch Bergsten (1979 Duluth, Minnesota) lives and works in Helsinki where he has resided

since 2002. He has graduated as a fine artist from Free Art School in 2008. The exhibition is his fifth solo exhibition in Helsinki. In spring 2014 his works will be exhibited at Galerie Pleiku in Berlin. Bergstens works can be found in the Wihuri collection (Rovaniemi Art Museum), Finnish Art Society collection and private collections.

CV, Enoch Bergsten