Eija Isojärvi

KITIN VÄINÖ JA JAAKKO HELLIN POIKA (POISSAOLEVAN KAIPAUS) - MAALAUKSIA JA VEISTOKSIA

25.1.2012 — 12.2.2012

Eija Isojärvi kertoo teoksistaan sunnuntaina 12.2. kello 14.
Yksityisnäyttelyssäni Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika (poissaolevan kaipaus) olen keskittynyt läheisteni elämän tulkintaan tai heijastukseen kuvan keinoin.

Ihmisen perusolemus kiinnostaa minua – ydin, se sisäinen, joka meissä on. Myös fyysisyyden ja henkisyyden rajat, ja miten ne kohtaavat.

Teemana on nyt mies: isänä, lapsena, aikuisena. Mies kasvavana ihmisenä, jonka kohtaan, ja mies ympäröivän kulttuurin sekä läheistensä vaikutusten alaisena.
Kohtaloiden jatkumo on keskeistä teoksissani. Kehon mukana kulkeva perintö, jota jokainen kannamme mukanamme; miten tulemme toimeen sen sisään kirjoitetun tarinan kanssa?

Työskentelyni on ollut pitkään kolmiulotteisten ja tilateosten tekemistä. Nyt haluan työstää ja tutkia kaksiuloitteisen kuvapinnan mahdollisuuksia saada katsoja vuoropuheluun esittämäni aiheen, ja myös tekijän, minun itseni kanssa.
Maalaamalla tuon esille ehdotonta subjektiivisuutta, jota haluan teoksessani / kuvassani ilmentää.

Kitin Väinö oli ukkini ja Jaakko oli isäni, Helli oli isäni äiti ja minun mummini.
Orivedellä 11.1.2012 Eija Isojärvi

Näyttelyä on tukenut Kordelinin säätiö.

CV, Eija Isojärvi