Testamentti taiteelle

Taloudellinen tuki on tärkeää taiteen itsenäisyyden ja riippumattomuuden ylläpitämiseksi sekä taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseksi.

Tekemällä testamenttilahjoituksen Taidemaalariliitolle tai Suomen Taidegraafikoille tuet kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden hyväksi tehtävää työtä.

Halutessasi voit testamentissa määrätä tarkemmin testamenttilahjoituksen ohjaamisesta esimerkiksi näyttelytoimintaan, nuorten taiteilijoiden tukemiseen tai muuhun tärkeäksi kokemaasi kuvataidejärjestöjen toiminnan osa-alueeseen. Yleishyödylliselle yhteisölle osoitetusta testamenttilahjoituksesta ei peritä perintöveroa.

 

Teoskuva: Heikki Marila, Kukat LV, 2012, öljy kankaalle, 250 x 200 cm. Kuvaaja Jussi Tiainen.
© Kuvasto 2017

 

TESTAMENTTI ASIAKIRJANA

Testamentti on oikeustoimi, jolla sen tekijä määrää omaisuutensa jakamisesta kuoleman jälkeen. Lain mukaan testamentti on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja kahden esteettömän todistajan todistettava. Testamentilla ei ole mahdollista sivuuttaa rintaperillisten lakiosavaatimusta. Testamentin tekijän on oltava oikeustoimikelpoinen ja täysivaltainen. Testamentin sisällön on syytä olla yksiselitteinen, jotta sen tulkinnasta ei aiheutuisi epäselvyyksiä. Tehdyn testamentin muuttaminen ja peruminen on mahdollista.

Tässä oppaassa on malleja erilaisista testamenteista, joilla testamentintekijä voi esimerkiksi testamentata koko omaisuutensa yhdelle kohteelle, tehdä keskinäisen testamentin puolisonsa kanssa taikka testamentata osan perinnöstään yleishyödylliselle yhteisölle. Testamenttia laadittaessa on kuitenkin aina suositeltavaa turvautua lakimiehen apuun, jotta voidaan varmistaa, että laadittu testamentti johtaa tavoiteltuihin oikeusvaikutuksiin.

Lataa tästä pdf-muodossa testamenttimallit: testamentti, keskinäinen testamentti, osatestamentti.

 

 

LISÄTIETOJA JA
OIKEUDELLISTA NEUVONTAA

Saat maksutonta oikeudellista neuvontaa Taidemaalariliiton lakimieheltä, kun olet laatimassa testamenttia Taidemaalariliiton, Suomen Taidegraafikoiden tai Kuvataiteilijain huoltosäätiön hyväksi.

Taidemaalariliitto ry
Toiminnanjohtajaa Elisa Lientola
puhelin: 044 766 4504

Teoskuva: Teija Lehto, Kouriintuntuvasti kotona, osa 2, 2009, puupiirros, 32 x 25 cm.

 


Taidemaalariliitto ry. on vuonna 1929 perustettu Suomen ammattitaidemaalareiden valtakunnallinen ammattijärjestö, joka työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Liitossa on noin 1 600 jäsentä. Liitto palvelee jäseniään muun muassa ammattiin liittyvällä tiedotuksella ja neuvonnalla sekä ylläpitämällä taiteilijatarvikevälitystä. Liitolla on Helsingissä oma galleria, joka esittelee monipuolisesti kotimaista nykytaidetta. Taidemaalariliitto järjestää vuosittain Helsingin Kaapelitehtaalla suositun Teosvälitys-tapahtuman, jossa on samanaikaisesti esillä noin 1 500 teosta.

YHTEYSTIEDOT:
Taidemaalariliitto ry, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki
puh. 044 766 4504
www.painters.fi  /  Y-tunnus: 0202382-0

 


Suomen Taidegraafikot ry. on vuonna 1931 perustettu ammattikuvataiteilijoiden yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kasvattaa taidegrafiikan ja piirustustaiteen tunnettavuutta, harjoittaa aktiivista tiedotus- ja näyttelytoimintaa sekä tarjota kuvataiteen neuvonta- ja välityspalveluja jäsenilleen ja suurelle yleisölle. 350 jäsenen valtakunnallinen yhdistys toimii taidegraafikoiden ja piirtäjien etujärjestönä. Yhdistyksellä on lahjoituksin karttuva taidegrafiikan kokoelma deponoituna Jyväskylän taidemuseoon.

YHTEYSTIEDOT:
Suomen Taidegraafikot ry, Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki
puh. 050 362 209i, s-posti info(at)taidegraafikot.fi
www.taidegraafikot.fi  /  Y-tunnus: 0202298-3