Kunniajäsenet

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi liitto voi kutsua maalaustaiteen hyväksi erityisen
ansiokkaasti toimineen henkilön.

Taidemaalariliiton kunniajäsenet:

Ahlgrén Lauri 1996
Ahtola Taisto 1997
Alanko Uuno 1954
Arne Tor 2012
von Boehm Tuomas 1993
Bäck Yngve 1989
Cederström Eva 1983
Enckell Torger 1983

Enckell Carolus 2014
Hakava Aale 1993
Hautala Jorma 2011
Heinonen Aarre 1992
Heinonen Mauri 1991
Jansson Tove 1992
Jylhä Kari 2011
Kaira Alice 1984
Kanerva Aimo 1979
Matti Kujasalo 2009
Kuusi Helmi 1993
Koponen Erkki 1989
Linkoneva Sampo 1996
Linnovaara Juhani 2005
Lucander Anitra 1989
Luostarinen Leena 2009

Mäkelä Marika 2014
Niinivaara Seppo 1994
Nordström Lars-Gunnar 2007
Osipow Paul 2001
Paunila Marjukka 2005
Peltola Leena 2001
Pohjola Gunnar 2003
Raittila Tapani 1991
Rantanen Ulla 2012
Schauman Sigrid 1977
Sievänen Jaakko 2000
Snellman Anita 1991
Vanni Sam 1979
Wardi Rafael 1991
Verho Yrjö 1983
Vionoja Veikko 1984
Åström Werner 1955