Eduskuntavaalit 2019

Kuvataiteilijoiden kysely eduskuntavaalien 2019 ehdokkaille

Ryhmä: EHDOKKAAN TIEDOT

Sukunimi Etunimi: Poliitikko Kokeilija
Vaalipiiri: 10 Vaasan vaalipiiri
Puolue: Vihreä liitto
Linkki vastaajan kotisivuille: www.painters.fi/teosvalitys

Ryhmä: I TAITEEN RAHOITUS

1. Tulisiko valtion tukea taidetta ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista) perusoikeutena, jota saatavuuden takaamiseksi on rahoitettava ennen kaikkea verovaroin.
1. Tulisiko valtion tukea taidetta ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista) – comment Lisää verovaroja kuvataiteen tukemiseen!
2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto) Taiteen ja kulttuurin osuus tulisi kasvattaa 1 % Suomen valtion budjetista.
2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto) – comment Kulttuuribudjetti prosenttiin!
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen eri muodot eivät ole tasavertaisessa asemassa valtion avustusjärjestelmässä. Kuvataiteen rahoitus on pahasti jäljessä taiteilijamäärän suhteutettuna ja muihin taiteen muotoihin verrattuna.] Kyllä
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen vapaan kentän rahoitus on riittämättömällä tasolla, minkä vuoksi kentän pitkäjänteinen kehittäminen on käytännössä mahdotonta.] Ei
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen ja taiteilijoiden tukemisen alueellinen epätasa-arvo.] Kyllä
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijoiden toimeentulo on erittäin huono ja määrärahoja taiteilijoiden tukemiseen on liian vähän.] Ei
3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Visuaalisella taiteella ei ole sen rahoitusasemaa turvaavaa lakia, kuten omaa valtionosuusjärjestelmää.] Ei
Voit kommentoida taiteen rahoituksen haasteita (max. 500 merkkiä): Ei kommentoitavaa.

Ryhmä: II TAITEILIJA-APURAHOJEN MÄÄRÄ JA TASO

1. Mikäli käytettävissä olisi enemmän määrärahoja taiteilijoille myönnettäviin valtion taiteilija-apurahoihin, tulisiko mielestäsi: (valitse 1 vaihtoehto) pitää apurahan suuruus ennallaan, mutta myöntää apurahoja aiempaa suuremmalle taiteilijajoukolle.
Mitä haluat kommentoida valtion taiteilija-apurahojen määristä (max. 500 merkkiä): Lisää apurahoja kuvataiteilijoille.

Ryhmä: III TAITEILIJOIDEN SOSIAALITURVA

1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Suomessa tulisi ottaa käyttöön perustulo.] Kyllä
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi lisätä.] Ei
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteilijapalkka tulisi ottaa käyttöön.] Ei
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Taiteen tekemisen edellytyksien, kuten työhuoneen vuokraamisen tai välinehankintojen ei tulisi saada vaikuttaa taiteilijan sosiaaliturvaan laskevasti.] Kyllä
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että laki ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat myös taiteilijoiden kohdalla.] Ei
1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa) [Vapaiden taiteilijoiden eläketurvaa tulisi yksinkertaistaa. Ei-työsuhteinen eläketurva tulisi siirtää kokonaisuudessaan maatalousyrittäjien eläkelain piiriin ja vakuuttaa Melassa.] Ei
Mitä haluat kommentoida taiteilijoiden sosiaaliturvasta (max. 500 merkkiä): Ei kommentoitavaa.

Ryhmä: IV KUVATAITEILIJA AMMATTINSA HARJOITTAJANA

1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Valtion taiteilija-apurahoihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi kasvattaa.] Kyllä
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Taiteilijapalkkajärjestelmää tulisi kokeilla taiteilija-apurahajärjestelmän rinnalla.] Ei
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Taiteilijalle tulisi maksaa julkisesti tuetussa museossa tai galleriassa näyttelyä varten tehdystä työstä korvauksena näyttelypalkkio.] Kyllä
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Yrityksille tulisi sallia verovähennysoikeus taiteen tukemisesta ja hankkimisesta.] Kyllä
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Kotitalouksille tulisi sallia kotitalousvähennysten tekeminen elävien taiteilijoiden taideteosten ostamisesta oston tapahtuessa taiteen ensimyyntinä.] Ei
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Valtion tulisi kannustaa ja tukea kuntia ja kaupunkeja lisäämään kuvataidetta rakennushankkeissa ja kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Prosenttiperiaatteen toteutumista tulisi vahvistaa.] Ei
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Kehitetään uusia tapoja tukea kuvataiteen alan välittäjäportaan (mm. galleriat, järjestöt, taidelainaamot, osuuskunnat, erilaiset tuotantoalustat ja taidekeskukset) toimintaa.] Ei
1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa) [Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen apurahoituksen ohella kuvataiteen kentän ja kuvataiteilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen tähtääviä tukimuotoja tulee kehittää ministeriöiden välisessä yhteistyössä monipuolisemmin.] Ei