Kilpailuttamisvelvoite

Kilpailun lisääntymisen ja markkinoiden avautumisen vuoksi esimerkiksi ulkomaiset yritykset saavat myydä tavaroitaan ja palvelujaan tasapuolisin ehdoin kotimaisten yritysten kanssa. Myös kuntarajat ylittävä tarjonta on lisääntynyt. Syrjimättömyys- ja tasapuolisuusvelvoitteiden vuoksi oman alueen yrityksiä tai maan muista osista tulevia yrityksiä ei saa asettaa etusijalle hankinnoissa (hankintalaki 1:2.1 §).

Lue lisää: >> Laki julkisista hankinnoista 17.12.2012