Hankintalain tavoitteet

Hankintasääntelyn tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, selkeyttää hankintaviranomaisten ostoyhteistyön edellytyksiä, parantaa kilpailukykyä sekä turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa (hankintalaki 1:1.2 §).

Lue lisää: >> Laki julkisista hankinnoista 16.12.2012