Hankintayksikkö

Hankintalain mukaisia hankintayksikköjä ovat:

1)  Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset

2)  Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset

3)  Valtion liikelaitokset

4)  Julkisoikeudelliset laitokset

5)  Ostaja, joka saa hankintaan hankintayksiköltä tukea yli puolet hankinnan arvosta.

Lue lisää: >> Hankintalain 2 § 6 mom. Laki julkisista hankinnoista 17.12.2012