EU-kynnysarvot

1) 137 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa

2) 211 000 euroa muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tavarahankinnoissa ja palveluhankinnoissa

3) 5 278 000 euroa rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa.

Lue lisää: >> Hankintalaki 16§ Laki julkisista hankinnoista 17.12.2012