Sirkku Rosi

LIVIAS RUM

28.10.2020 — 15.11.2020

Jag föreställer mig den här trädgården.

Jag försökte förbrilt minnas den här trädgården.

Jag avskyr trädgårdsarbete.

Jag gräver efter ben och tvättar mina händerna.

 

Sirkku Rosis utställning Livias rum rör sig bland bilder av växter, hårstrån, kontinuitet, rotation och förmultnande. Ur verken växer utopier och dystopier fram sida vid sida. Stora akvareller reflekterar över olika arters harmoniska och dissonanta samexistens i världen – delad köttslighet och cellularitet. Där sköts trädgårdar, där befinner man sig i trädgårdar, där är man trädgårdar. Vad vill vi bevara och odla för framtida generationer när tillvaron är porös och framtiden bräcklig?

 

I de romerska freskerna från tidens begynnelse bär växter frukt och blommar samtidigt. Trädgården till kejsarens mor och hans hustru, Livia, är en underjordisk sal där kvinnan utövade makt i den färglagda brisen. Fåglarna i Livias trädgård har avbildats vilda, men ett staket har målats mellan människans rum och naturen.

 

Rosis verk bjuder in till att se människan som en del av naturen, mänskligheten som en del av djurismens spektrum. I verken är huden en läckande skiljelinje mellan människan och hennes omgivning. Kontakt eftersträvas, kontakt är oundviklig.

 

Sirkku Rosi arbetar huvudsakligen med akvareller och performance. Hon är intresserad av trädgårdar men inte av dess skötsel, de vardagliga gesternas ritualism och deras absurda poetik. Rosi har en magisterexamen i konst från Aalto Universitet 2015 och hennes konstverk är inkluderade i samlingar hos bl.a. Finlands nationalgalleri och Tamperes konstmuseum. I sitt arbete undersöker Rosi sambandet mellan fysisk och visuell konst, femininitet samt den levande kroppen och köttsligheten som en delad upplevelse. Hennes verk bär på en återhållsam underton av köttets karneval.  http://sirkkurosi.com/

 

Översättningen: Anni Elif och Pauli Lyytinen

 

Utställningen har anordnats med stöd av Centret för konstfrämjande.

Utställningen har framställts under residensperioder i FIDA Köpenhamn, Villa Karo Benini, Villa Lante Rom samt i Konestiftelsens hemresidens.


Lördag 31.10. kl. 14.00 tolkar Laura Jantunen (dans) och Juho Kanervo (cello) utställningens teman. Därefter diskuterar konstnärerna Sirkku Rosi och Laura Jantunen samt utsällningskurator Ramina Habibollah (på finska) sambandet mellan fysisk och visuell konst och förbindelsen mellan dom.

Galleriutrymmet är rymligt och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hygien och säkerhet. Vi rekommenderar att du använder en ansiktsmask. Om nödvändigt, förskjuter gästernas ingång för att upprätthålla säkerhetsintervall.

CV, Sirkku Rosi