Konsta Huusko

YDINMETSÄ (KÄRNSKOG)

20.12.2023 — 21.1.2024

 

I Ydinmetsä (Kärnskog) utställningens verk reser och vistas du i ett ingenmansland, där ämnen och fenomen har smält samman med varandra på ett mångskiktat och delvis oigenkännligt sätt. Detta område ligger mitt i den välbekanta närliggande skogen och det okända korplandet.

Verken är gjorda med mixed media på olika skivmaterial.

 

 

Tack: Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfondens Lapplands regionalfond

     

CV, Konsta Huusko