Arto Korhonen

SO GAY

8.6.2022 — 3.7.2022

Under de senaste åren har jag gjort en del verk med gaytema. Jag bestämde mig för att göra en utställning med ett urval av dem och några nya verk. Helsingfors Pride hyllar jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter 27.6.–3.7.2022, vilket sammanfaller med min utställning.

I min ungdom diskuterade man nästan inte alls om sexuella minoriteter och könsmångfald. När jag blev medveten om min egen identitet var känslan av utanförskap och ensamhet stark. Ingen kom ut i media och det fanns inte heller några förebilder. Det var konstigt och skamligt att vara gay. De enda offentliga personer jag minns från den tiden är Monsieur Mosse, en maskör och frisör som media jagade, och målaren Reidar Särestöniemi, vars sexualitet man förhöll sig mer neutralt till. Den första positiva förebilden som stärkte min självkänsla var David Bowie, en androgyn gestalt från utlandet. Lite senare upptäckte jag bandet Queen och Freddie Mercury. Han antydde sin sexuella läggning, men var ändå ganska tydlig.

Ett stort tack till alla jättemodiga människor som vågade vara föremål för diskussion under en tid då de sexuella minoriteternas existens var en främmande och obekväm sak för de flesta.

Idag lever vi i en annan värld. I många länder är diskriminering på grund av sexuell läggning inte acceptabel, men det finns också många platser där uttryck för sexualitet fördöms och är kriminaliserade. I västvärlden har toleransen ökat och människor har lättare att acceptera sig själva, leva livet som de vill, bidra med mångfald och berika allas liv. Personer med alla slags positioner i livet kommer ut, och positiva förebilder finns det gott om. Olikheter normaliseras och människor uppfattas trots sina olikheter som människor. Ändå kan olikhet vara en svår sak för många, beroende på var man lever och bor. Det tar länge att uppnå acceptans, och som man kan se runtom i världen, kan man snabbt förlora allt. Minoritetsfrågorna är alltid viktiga. Min förhoppning är att det inte i någon omgivning längre skulle krävas mod för att öppet kunna vara sig själv eller möta andra.

På utställningen visas föreställande, abstrakta och textbaserade akvareller samt ett videoverk från de gångna åren. Innehåll och tema varierar från lättsamt till allvarligt.

Utställningen är en del av Helsingfors Prides program.

Helsingfors 17.5.2022
Arto Korhonen

Översättningen: Magnus Strandberg

 

 

Tack: Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfonden

     

CV, Arto Korhonen