6 Elinkaari – taideteoksen myöhemmät vaiheet

6.1 Elinkaari

Rakennuksen tai taideteoksen elinkaarella tarkoitetaan aikaa valmistumisesta hylkäämiseen, purkamiseen tai hävittämiseen.

Paikkaan sidotun taideteoksen elinkaari on sidottu paikan tai rakennuksen elinkaareen. Usein teos on pitkäikäisempi kuin rakennus. Kun taideteos on suunniteltu tilaan, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus muuttuu, rakennuksen omistaja vaihtuu, käyttäjä muuttuu täysin toiseksi tai tila teoksen ympärillä muuttuu, joudutaan miettimään uudelleen teoksen omistajuutta ja huolto- ja kunnostusvastuuta sekä mahdollisesti teoksen uudelleen sijoitusta.

Ympäristötaideteosten suunnittelussa, ulos sijoitettavien teosten toteuttamisessa erityisesti ja rakennukseen sijoitetun teoksen osaltakin on otettava huomioon, että koko ajan tapahtuu jotakin: ympäristö muuttuu koko ajan, kaupunkitila muuttuu, katutila muuttuu, rakennuksia korjataan, kylttejä lisätään jne.

Sopimuksissa ja huoltokirjassa on syytä määritellä, että taiteilija saa olla mukana päättämässä, mitä teokselle tapahtuu muuttuneissa olosuhteissa.

6.2 Taideteoksen hoito ja huolto

Taideteoksen valmistumisen ja luovuttamisen jälkeenkin taideteoksesta ja sen ympäristöstä pitää huolehtia. Tämä on useimmiten taideteoksen pisin vaihe. Tarvittaessa voidaan joutua konservoimaan teos, jos sen materiaalit tai ripustus- tai kannatusjärjestelmät väsyvät, siihen kohdistuu ilkivaltaa tai rakennuksessa sattuu esimerkiksi vesivahinko, joka turmelee teoksen. Usein myös huolimaton käsittely siirrettäessä voi vaurioittaa teosta.

Teoksen kannalta on vaikeinta, jos omistajalla ei ole kokoelmia ja kokoelmanhoitajaa. Paikkaan sidotun taideteoksen luovutuksen jälkeen huoltovastuu siirtyy omistajalle, jonka tulee järjestää vastuuhenkilö hoitamaan teosta tai teoksia. Teoksista huolehtimiseen kuuluu myös sen ympäristöstä huolehtiminen − valaistus (kuka vaihtaa polttimot, minkä värinen valo valonlähteessä on), liikkuvat osat, vesiaiheet jne. Tärkeää on myös, että teoksen välittömään läheisyyteen ei sijoiteta häiritseviä kylttejä tai laitteita.

6.2.1 Esimerkki: Helsingin kaupungilla olevat taideteokset

Osa Helsingin kaupungilla olevista taideteoksista kuuluvat Helsingin taidemuseon kokoelmiin. Museo huolehtii taideteosten konservoinnista ja korjaamisesta. Korjaamisessa ja konservoinnissa Kaupungin museo käyttää konsultointiapuna teoksen tehnyttä taiteilijaa, sekä joskus korjauksen toteutuksessa muita ulkopuolisia tekijöitä. Konservointiin ja korjauksiin Kaupungin museolla ei ole erillistä määrärahaa, kustannukset katetaan käyttömäärärahoista. (Haastattelu Helsingin taidemuseo/Klas Fontell)

Erityisesti talvi aiheuttaa vaurioita (mm.lumenluonti) taideteoksille ja niitä joudutaan tarvittaessa suojaamaan.

>>Helsingin taidemuseo, Ernst Billgren

 

 

>> Lääkärilehti: Arvo Ylpön muistomerkki

6.3 Määräaikaiset teokset

Paikkaan sidottu taideteos voi olla myös määräaikainen tai tilapäinen, vaikka rakennukselle tai paikalle ei sinänsä tapahdu mitään muutoksia.