Taidehankinta rakennushankkeessa − taiteenhankintamalli

Rakennushankkeen yhteydessä toteutetun taideteoksen hankintaprosessia voi kuvata vaiheittain kuten yleensä kuvataan rakennushankkeen etenemistä. Rakennushanke on usein monen vuoden projekti. Taiteenhankintaprosessin eri vaiheet ovat lyhyempiä, mutta ne linkittyvät tietyissä päätöksentekokohdissa rakennushankkeeseen.

Taiteenhankintaprosessia voi kuvata hyvin monella eri tavalla, tässä esitetty malli on yleisesitys, jota voi soveltaa tilanteesta ja hankkeesta riippuen. Malliin on pyritty kokoamaan taideteoksen tai -teosten kannalta oleellisia asioita projektin eri vaiheissa.

 

Aloitteella kuvataan tässä taiteenhankintamallissa vaihetta, jossa rakennuttaja vakuuttuu taidehankinnan merkityksestä ja tärkeydestä, mieluimmin vielä rakennushankkeen alkuvaiheissa.

Valmisteluvaiheessa määritetään, miten taidehankinta tehdään, minkälaiset reunaehdot rakennushanke asettaa taidehankinnalle ja minkälaiset ovat kustannusraamit. Tavoitteena on, että taidehankinta on mukana rakennuksen hankesuunnitelmassa, kun hankepäätös tehdään.

Taideprojektin suunnitteluvaiheessa valitaan taiteilija(t) ja taiteilija laatii yhteisymmärryksessä suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa taideteoksen luonnokset jotka rakennuttaja hyväksyy. Luonnoksiin sisältyy kustannusarvio.

Toteutuksen valmisteluvaiheessa neuvotellaan sopimus ja sovitetaan taideprojekti rakennushankkeeseen. Tämä vaihe on hyvä linkittää rakennushankkeen urakka-asiakirjojen laatimisvaiheeseen.

Toteutus voi olla rakentamisen yhteydessä tai sen jälkeen tilanteesta ja teoksesta riippuen.

Kun teos on valmis, se luovutetaan tilaajalle ja alkaa paikkaan sidotun taideteoksen elinkaaren pisin vaihe osana rakennusta tai paikkaa. Olosuhteiden muutos rakennuksessa tai paikassa aiheuttaa aina tilanteen uudelleen arvioinnin myös taideteoksen osalta.

>> Rakennushankkeen kulku