tm•galleriet

Galleriet presenterar mångsidig i första hand ny inhemsk målningskonst. Var tredje vecka hålls en ny utställning . Konstnärerna väljs av utställningsnämnden på basen av ansökan.

Förbundet ordnar med jämna mellanrum utställningar i samarbete med konstmuséer och andra utställningsutrymmen. Även förbundets jubileumsår har firats med utställningar. Varje år i mars ordnas ett konstverksförmedlingsevenemang.

Förbundet erbjuder expertis för alla som planerar att skaffa ett konstverk. Från galleriet fås även information om porträttmålare samt om målare som bemästrar specialtekniker.

till Finska sidan