Konstförmedling

MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING  9.3. – 17.3.2019

Kabelfabriken, Sjökabelhallen
Tallbergsgatan 1 c, 1 vån, 00180 Helsingfors

 


MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING 9.3. – 17.3.2019

Målarförbundet arrangerar igen i mars det stora årliga konstevenemanget Målarförbundets Konstförmedling i Kabelfabrikens Sjökabelhall. Vid Finlands största konstevenemang visas inemot 1 700 konstverk av över sex hundra konstnärer.

Konstförmedlingen erbjuder en bred översikt av finländsk målarkonst. De flesta stilarter och tekniker är representerade och bland deltagarna finns såväl nya aktörer som välkända konstnärer.

Konstförmedlingen pågår under nio dagar, och kunden får genast ta med sig de köpta verken. Det är fritt inträde, och det lönar sig att komma flera gånger till försäljningsutställningen eftersom urvalet förändras i och med att konstnärerna lämnar in nya verk i stället för dem som köpts.

Antalet besökare har ökat, och förra året gjordes rekord då inemot 24 000 konstintresserade besökte Konstförmedlingen.

Målarförbundets Konstförmedling 9.3-17.3.2019

Kabelfabriken, Sjökabelhallen, Tallbergsgatan 1 c, 00180 Helsingfors

Öppet: mån-fre 12-18, lör-sön 11-17. Fritt inträde.

Guidningar (på finska) lördagar och söndagar kl. 12 och 14.

Information och pressbilder


Pekka Parviainen + 358 44 544 4449, pekka.parviainen(at)painters.fi
Målarförbundet, Skillnadsgatan 9 b, 00130 Helsingfors
Konstverk: https://www.painters.fi/teoskuvia/

Facebook: Taidemaalariliiton teosvälitys
Instagram: www.instagram.com/tmliitto
Twitter: www.twitter.com/tmliitto