Konstförmedling

MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING

Kabelfabriken, Sjökabelhallen
Tallbergsgatan 1 c, 1 vån, 00180 Helsingfors

 


MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING 2022

18.2.–18.4.2022 https://teosvalitys.painters.fi
11.–20.3.2022
I Kabelfabriken

Målarförbundet arrangerar igen i mars 2022 det stora årliga konstevenemanget Målarförbundets Konstförmedling i Kabelfabrikens Sjökabelhall. Vid Finlands största konstevenemang visas nästan 3 000 konstverk av över 700 konstnärer.

Konstförmedlingen erbjuder en bred översikt av finländsk målarkonst. De flesta stilarter och tekniker är representerade och bland deltagarna finns såväl nya aktörer som välkända konstnärer.

Konstförmedlingen pågår under nio dagar, och kunden får genast ta med sig de köpta verken. Det är fritt inträde, och det lönar sig att komma flera gånger till försäljningsutställningen eftersom urvalet förändras i och med att konstnärerna lämnar in nya verk i stället för dem som köpts.


Målarförbundets Konstförmedling 2022

https://teosvalitys.painters.fi

Kabelfabriken, Sjökabelhallen, Tallbergsgatan 1 c, 00180 Helsingfors

Fritt inträde. Öppet: Må–Fr 12–18, Lö–Sö 11–17

 


Information

Alina Mänttäri  alina.manttari(a)painters.fi   + 358 44 766 4504
Målarförbundet, Skillnadsgatan 9 B, 00130 Helsingfors
Konstverk: https://teosvalitys.painters.fi/

Facebook: Taidemaalariliiton Teosvälitys
Instagram: @taidemaalariliitonteosvalitys
Twitter: www.twitter.com/tmliitto

 


 

 

Målarförbundets Konstförmedling 2024 i Kabelfabriken: 9.–17.3.2024