Konstförmedling

MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING

Kabelfabriken, Sjökabelhallen
Tallbergsgatan 1 c, 1 vån, 00180 Helsingfors

 


MÅLARFÖRBUNDETS KONSTFÖRMEDLING 13.3. – 21.3.2021

Målarförbundet arrangerar igen i mars 2021 det stora årliga konstevenemanget Målarförbundets Konstförmedling i Kabelfabrikens Sjökabelhall. Vid Finlands största konstevenemang visas inemot 1 700 konstverk av över sex hundra konstnärer.

Konstförmedlingen erbjuder en bred översikt av finländsk målarkonst. De flesta stilarter och tekniker är representerade och bland deltagarna finns såväl nya aktörer som välkända konstnärer.

Konstförmedlingen pågår under nio dagar, och kunden får genast ta med sig de köpta verken. Det är fritt inträde, och det lönar sig att komma flera gånger till försäljningsutställningen eftersom urvalet förändras i och med att konstnärerna lämnar in nya verk i stället för dem som köpts.

Antalet besökare har ökat, och året 2019 gjordes rekord då inemot 24 000 konstintresserade besökte Konstförmedlingen.


Målarförbundets Konstförmedling 13.3–21.3.2021

Kabelfabriken, Sjökabelhallen, Tallbergsgatan 1 c, 00180 Helsingfors

Öppet: mån-fre 12-18, lör-sön 11-17. Fritt inträde.

Guidningar (på finska) lördagar och söndagar kl. 12 och 14.


Information

Alina Mänttäri  alina.manttari(a)painters.fi   + 358 44 766 4504
Målarförbundet, Skillnadsgatan 9 b, 00130 Helsingfors
Konstverk: https://teosvalitys.painters.fi/

Facebook: Taidemaalariliiton teosvälitys
Instagram: www.instagram.com/tmliitto
Twitter: www.twitter.com/tmliitto