Tiina Forsman

IHMISEN KAVEREITA

19.8.2020 — 13.9.2020

Maalaukseni ovat kuvia ihmisten ja eläinten yhteisistä hetkistä. Kuvaan eläinten ja ihmisten välistä sanatonta kommunikaatiota, sen voimaa ja herkkyyttä. Tunnelmat ja mielikuvat vaihtelevat eri tilanteissa, maalaukset kuvaavat enemmän tunnetta kuin tapahtumaa. Lähtökohtana tai lopputuloksen päämääränä on läheisyys ja ymmärrys.

Tiina Forsman

CV, Tiina Forsman