Verotuskoulutus

Verotuskoulutus jäsenistölle (tulovero)

Aika: keskiviikkona 5.4.2023 klo 16.00
Paikka: etänä Zoomin kautta

Oikeudellinen neuvoja Kasimir Kautto järjestää verotusta koskevan koulutustilaisuuden keskiviikkona 5.4.2023 klo 16.00. Tilaisuus kestää maksimissaan 2 tuntia, johon on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.Tilaisuus toteutetaan etänä, jotta jäsenistöllä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Esitys keskittyy tuloverolain perusteella verotettavien taiteilijoiden verotukseen. Tarkoituksena on yhtäältä kerrata kuvataiteilijan verotuksen perusperiaatteita, sekä toisaalta keskittyä olennaisiin kysymyksiin vuoden 2022 veroilmoituksen laatimista varten. Zoom-linkki tilaisuuteen julkaistaan jäsenille lähempänä tapahtuma-aikaa.

Arvonlisäverotuksen osalta ei keväällä 2023 järjestetä koulutusta. Jäsensivuilla on kuitenkin katsottavissa videoluento aiheesta.

Lisätietoa: Oikeudellinen neuvoja Kasimir Kautto, puh. 044 779 3090, kasimir.kautto(a)painters.fi (ke, to)