Teoskuvia

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÖ
Teokset 571 - 600 / 1288
Dmitri Zudov
36 x 46 cm, 1700 € sekatekniikka, 2016
Dmitri Zudov
33 x 80 cm, 2000 € sekatekniikka, 2019
Eeva Saine
36 x 41 cm, 550 € öljymaalaus, 2020
Eeva Saine
33 x 40 cm, 550 € öljymaalaus, 2020
Eeva Saine
33 x 40 cm, 550 € öljymaalaus, 2020
Irina Havaste-Ukkola
60 x 60 cm +kehys, 800 € akryylimaalaus, 2016
Irina Havaste-Ukkola
90 x 62 cm +kehys, 800 € akryylimaalaus, 2020
Irina Havaste-Ukkola
70 x 88 cm +kehys, 750 € piirustus, 2016
Katja Antonoff
101 x 71 cm, 950 € akvarellimaalaus, 2018
Katja Antonoff
64 x 41 cm, 750 € akvarellimaalaus, 2019
Katja Antonoff
84 x 38 cm, 750 € akvarellimaalaus, 2019
Eeva Pesonen
50 x 69 cm, 1500 € akvarellimaalaus, 2016
Eeva Pesonen
50 x 72 cm, 1500 € akvarellimaalaus, 2017
Eeva Pesonen
32 x 33 cm, 600 € akvarellimaalaus, 2016
Hanna Räty
52 x 61 cm, 800 € öljymaalaus, 2015
Hanna Räty
57 x 70 cm, 800 € öljymaalaus, 2015
Hanna Räty
57 x 70 cm, 800 € öljymaalaus, 2015
Alina Sinivaara
110 x 140 cm, 2800 € öljymaalaus, 2018
Alina Sinivaara
125 x 150 cm, 3100 € öljymaalaus, 2017
Kuva: Sonja Suominen
Mira Kankaanranta
41 x 31 cm, 570 € öljymaalaus, 2019
Mira Kankaanranta
41 x 35 cm, 570 € öljymaalaus, 2019
Mira Kankaanranta
73 x 60 cm, 810 € öljymaalaus, 2019
Tiitus Petäjäniemi
100 x 80 cm , 1400 € akryylimaalaus, 2019
Tiitus Petäjäniemi
60 x 51 cm, 900 € akryylimaalaus, 2019
Juhani Tuomi
90 x 70 cm, 2400 € öljymaalaus, 2020
Juhani Tuomi
54 x 65 cm, 1700 € öljymaalaus, 2020
Juhani Tuomi
24 x 33 cm, 700 € öljymaalaus, 2020
Mervi Patala
100 x 76 cm, 950 € akvarellimaalaus, 2018
Kuva: Heini Vanhanen
Mervi Patala
100 x 71 cm, 950 € akvarellimaalaus, 2018
Kuva: Heini Vanhanen
Mervi Patala
100 x 76 cm, 950 € akvarellimaalaus, 2019
Kuva: Heini Vanhanen