Näyttelytoiminnan projektisihteerin paikka avoinna

Määräaikainen avoin työtehtävä Taidemaalariliitossa

Taidemaalariliitossa on avoinna 1 määräaikainen (10–12 kk) näyttelytoimen projektisihteerin paikka

 Taidemaalariliitto ry on 1929 perustettu taidemaalareiden ammattiliitto, joka toiminnallaan edistää kuvataiteen arvostusta ja taiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Näyttelytoimen projektisihteerinä olet mukana varmistamassa taiteellisesti laadukkaan maalaustaiteen esille pääsyä ja taiteilijoiden asemaa.

Työtehtävään palkkaamisen ehtona on, että valitun henkilön palkkaamiseen saadaan TE-palveluiden yleishyödyllisille yhdistyksille myöntämää 100 % palkkatukea 10–12 kuukautta kestävän työsuhteensa ajaksi. Suosittelemme olemaan yhteydessä TE-palveluihin ennen hakemuksen lähettämistä ja tarkastamaan täyttyvätkö 100 % palkkatuen myöntämisen ehdot kohdallasi. Tehtävän tarkoituksena on parantaa työntekijän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille sijoittumista.

Projektisihteerin työnkuva

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelua, avustamista tm•gallerian ja Taidemaalariliiton näyttelytoiminnan tiedotustehtävissä (esim. nettisivujen päivittämistä ja sometiedottamista), avustamista näyttelyiden avajaisjärjestelyissä, gallerian näyttelyiden ripustamiseen liittyviä tehtäviä ja gallerian ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi työhön kuuluu avustamista Taidemaalariliiton Teosvälityksen eri työtehtävissä mm. taideteosten myyntityössä verkkogalleriassa.

Tehtävään valittavalta edellytetään kiinnostusta nykytaiteeseen, taitoa käyttää sujuvasti sosiaalista mediaa ja sähköisiä työvälineitä sekä halua osallistua asiakaspalvelutyöhön. Tehtäviin valittavalle on eduksi hyvät viestintä- ja tietotekniset taidot, palvelualttius ja halu olla osa Taidemaalariliiton työyhteisöä.

Työaika

Näyttelytoimen projektisihteerin työaika on sovittavissa 18–26 tuntia viikossa, (viikottain 3–4 arkipäivänä 6–6,5 h /pvä).

Palkkaus

Palkka on sovitusta tuntimäärästä riippuen 1045,14–1509,65.euroa. Tehtäviään valittava henkilö perehdytetään työhön. Noudatamme valtion virka- ja työehtosopimusta soveltuvin osin, sekä liiton omaa työsääntöä.

Koeaika

Tehtävässä on 2 kk koeaika

 

Huom. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä eli toimitahan ripeästi, mikäli työ kiinnostaa.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen:
[email protected]

Toivomme valittavan henkilön voivan aloittaa työt 1.3.2024 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Lisätiedot:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager,
p. 044 722 0735, [email protected]

Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola
p. 044 7664 504, [email protected]