Avoin työpaikka – Toiminnanjohtaja

Taidemaalariliitto etsii toiminnanjohtajaa

Taidemaalariliitto ry hakee uutta toiminnanjohtajaa nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä muihin tehtäviin.

Taidemaalariliitto on Suomen ammattitaidemaalareiden valtakunnallinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1929. Jäseniä liitolla on yli 1 500. Liitto työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Liitto ylläpitää tm•galleriaa ja Taiteilijatarvikevälitys -myymälää Helsingissä sekä tarjoaa jäsenilleen palveluita ja harjoittaa teosvälitystoimintaa. Liitolla on keskimäärin 12 työntekijää ja toimisto Helsingin keskustassa. Taidemaalariliitto tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Taiteilijaseuran ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa ja on mukana kehittämässä Kuvataiteen taloa.

Taidemaalariliiton Teosvälitys on vuosittainen merkittävä taidetapahtuma Helsingissä.

Toiminnanjohtaja vastaa liiton operatiivisen toiminnan johtamisesta ja edustaa liittoa yhteistyössä liiton hallituksen puheenjohtajan kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävän osa-alueita ovat muun muassa:

  • Liiton toiminnan johtaminen ja hallinnon organisointi
  • Esihenkilö liiton työntekijöille ja liiton henkilöstöasioista vastaaminen
  • Talousarvion laatiminen, talouden seuranta, avustushakemukset, tilinpäätösaineistojen ja tilintarkastusaineistojen koonti
  • Liiton hallituksen ja yleiskokousten valmistelu ja sihteerinä sekä esittelijänä toiminen
  • Liiton toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteistyössä hallituksen ja henkilökunnan kanssa
  • Yhteydenpito ja yhteistyö sidosryhmien ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa
  • Taidepoliittinen vaikuttamistyö, selvitykset, yhteydenpito ja edustaminen yhteistyössä liiton hallituksen puheenjohtajan kanssa

Valittavan henkilön taustasta ja koulutuksesta riippuen tehtävään voidaan sisällyttää joko jäsenten oikeudellisen neuvonnan tehtäviä tai näyttelytoimintaan ja teosvälitytoimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytämme itsenäistä ja kehittämisorientoitunutta työotetta, kokemusta ja näyttöjä johtamistyöstä sekä kokemusta esihenkilötyöstä ja henkilöstöasioista vastaamisesta. Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi toivomme hyviä vuorovaikutustaitoja, kuvataiteilijoiden ja taiteilijajärjestöjen toimintaympäristön tuntemusta, kokemusta taiteilijoiden edunvalvonnasta ja taiteilijoiden kanssa työskentelystä sekä kokemusta talouden johtamisesta, budjetoinnista ja avustusten hakemisesta. Eduksi katsotaan järjestötoiminnan tuntemus.

Toiminnanjohtajan tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin- ja englanninkielitaito katsotaan eduksi.

Työsuhde on vakituinen ja siinä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Tehtävän työaika on 40 tuntia viikossa (sisältää palkallisen lounastauon).

Valittavan henkilön toivotaan aloittavan tehtävässään 7.8.2023 tai sopimuksen mukaan elokuun aikana.

Tarjoamme monipuolisen työtehtävän ja näköalapaikan suomalaiseen kuvataidekenttään sekä mahdollisuuden kehittää kuvataiteilijoille tarjottavia palveluita ja kuvataidejärjestöjen välistä yhteistyötä.

Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 29.5.2023 klo 17.00.

Palkkatoiveen ja tiedon suosittelijoista sisältävät työhakemukset ja ansioluettelot lähetetään osoitteeseen: alina.manttari(a)painters.fi

Työhaastattelut tullaan järjestämään perjantaina 2.6.2023.

Lisätietoja antaa:

  • Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri puhelimitse puh. 044 766 4504 seuraavina aikoina: ma 15.5. klo 10–12, ti 23.5. klo 16–18 ja to 25.5. klo 16–18 ja sähköpostitse alina.manttari(a)painters.fi
  • Hallituksen puheenjohtaja Siiri Haarla puhelimitse puh. 040 725 7839 seuraavina aikoina: to 11.5. klo 10–12 ja ke 17.5. klo 13–15 ja sähköpostitse siiri.haarla(a)painters.fi