NÄyttelyajan hakeminen uudistuu

Hakuajankohta

Syksyn 2016 ja kevään 2017 näyttelyaikahakemukset tulee jättää 15.9.2016 mennessä (Postileiman päiväys riittää). Hakijan tulee ilmoittaa, kumpaa näyttelykautta hakemus koskee. Jatkossa näyttelyaikoja haetaan n. puolitoista vuotta ennen näyttelykautta.

Näyttelykaudet

Näyttelyajan pituus on kolme viikkoa. Tähän sisältyvät ripustus- ja avajaispäivät. Kevätkausi kestää tammikuun alusta heinäkuun loppuun, syyskausi elokuun alusta joulukuun loppuun. Hakija voi esittää oman toivomuksensa hänelle parhaiten sopivasta ajasta. Vastaavasti mikäli jokin aika ei hänelle matkan tms. esteen vuoksi sovi, tästä on syytä mainita jo hakemuksessa. Kevätkauden aikoja hakiessasi kerro, että mikäli sinulle ei myönnetä yksityisnäyttelyaikaa, niin oletko halukas osallistumaan 2-3 taiteilijan ryhmänäyttelyyn heinäkuussa. Näyttelytoimikunta valitsisi ryhmän. Näyttelykustannukset jakaantuisivat ryhmän jäsenten kesken.

Näyttelytilat ja vuokrat

Gallerian vuokra vaihtelee jonkin verran vuosittain, vuonna 2015  vuokra on Valtion kuvataidetoimikunnan tuen ansiosta liiton jäsenille 1550 € / 3 viikkoa.  ja muille 1886,35 euroa / 3 viikkoa.(Heinäkuussa 1350 €). Vuoden 2016 vuokra on tiedossa helmikuun alussa 2016 ja vuoden 2017 näyttelyvuokra kyseisen vuoden alussa, kun kyseisen vuoden valtiontukipäätös on tullut. Mikäli emme saa vuosittain anottavaa tukea vuokriin, on vuokra jäsenille 2.900 euroa ja muille 3.236,35 euroa. Vuokraan eivät sisälly julisteen ja kutsukortin painatuskulut eiväkä postituskulut lukuunottamatta lehdistötiedotuspostitusta. Julisteet on mahdollista tehdä gallerian valmiille julistepohjille.

Hakemus ja liitteet

tm•gallerian näyttelyvalinnoissa pääpaino on korkeatasoisessa maalaustaiteessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitteeksi näyttelysuunnitelma, ansioluettelo ja teoskuvia korkeintaan 10 kpl
sekä kuvaluettelo.
- Kuvat paperikuvina n. A4-koossa, ei kansioissa, vaan irtokuvina, jokaisessa kuvassa tekijän nimi ja teostiedot joko kuvapuolella tai kuvapuolen takana.
- Teoskuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden tulee olla viimeisten kolmen vuoden aikana valmistuneista teoksista. Kiinnitä huomiota myös kuvien laatuun.
- Erilliseen kuvaluetteloon merkitään teoskuvan numeron kohdalle teoksen nimi, tekniikka, mitat (korkeus x leveys) ja valmistumisvuosi.
Teoskuvat voi noutaa Taidemaalariliitosta kuukauden kuluessa tai ne palautetaan hakijoille vain, jos mukana on riittävin merkein varustettu palautuskuori.

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsittelee Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta, johon kuuluu neljä jäsenistöstä valittua taiteilijaa sekä näyttelysihteeri. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti näyttelytoimikunnan päätöksestä.

- Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta on valinnut Arabianrannan kirjastossa, Helsingissä järjestettävien pienimuotoisten näyttelyiden taiteilijat v. 2006 huhtikuusta alkaen. Ripustusseinä Arabianrannan kirjastossa on n. 6 m pitkä, teokset tulee ripustaa ripustuskiskosta. Tilasta ei peritä vuokraa, mutta taiteilija vastaa teosten ripustuksesta, purusta, kuljetuksesta ym. Voit näyttelyaikaa hakiessasi samalla ilmoittaa, olisitko kiinnostunut pitämään näyttelyn kirjastossa.

Lisätietoja: näyttelysiht. Katariina Lager p.09 68110575

HAKUAIKA

Syyskauden 2016 ja kevätkauden 2017 hakemukset tulee jättää 15.9.2015 mennessä.

Osoite:

Taidemaalariliitto
Näyttelytoimikunta
Erottajankatu 9 B, sisäpiha
00130 Helsinki

Lisätietoja

näyttelysihteeri
Katariina Lager
puh. 09-6811 0575
katariina.lager(a)painters.fi